Facebook

177, rue du centre
Port au Prince, Haiti
2942-2876
buromatic@buromatic.com

177, rue du centre
Port au Prince, Haiti
2941-8324/3100-0356
bmtech@buromatic.com

7 bis rue Clerveaux
Petion Ville, Haiti
2941-2678
bmpv.haiti@gmail.com

12 Ave Charles Sumner
Port au Prince, Haiti
3898-5038

Route de carrefour #57, Thor
4406-4694